Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày nay, ngành kế toán là một trong những ngành giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ được phát triển mạnh nhất. Các chế độ kế toán doanh nghiệp được bắt đầu vào 01/01/2017 theo hướng dẫn của Thông tư 133/2016/TT-BTC được ban hành vào ngày 26/08/2016. Chế độ đó có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2017 và thông tư mới này sẽ được thay thế bằng quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Nếu các bạn chưa hiểu rõ về các chế độ mới nhất của kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về chế độ kế toán nhé. 

1. Đối tượng áp dụng

Hiện tại, chế độ kế toán doanh nghiệp được áp dụng theo thông tư 133/2016/TT/BTC, nó chuyên áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể thuộc mọi lĩnh vực và mọi thành phần kinh tế theo đúng như quy định của pháp luật đã đưa ra. Đối với doanh nghiệp nhà nước thì đều nằm dưới quyền sở hữu của nhà nước, theo đúng như quy định đã được đưa ra của pháp luật về các lĩnh vực khác như: chứng khoán; các hợp tác xã và các liên hiệp hợp tác xã phải tuân thủ theo đúng quy định của Luật hợp tác xã. 

xeromarketing53622388

Những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực quen thuộc, đặc thù đó là: bảo hiểm, điện lực, dầu khí, chứng khoán,…tất cả những lĩnh vực đó đã được Bộ tài chính chấp thuận và ban hành để áp dụng theo chế độ kế toán đặc thù. 

ke-toan

2. Nguyên tắc chung 

 • Chế độ kế toán tại doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sẽ phải lựa chọn một kiểu kế toán mà doanh nghiệp đã ban hành theo thông tư mới nhất, thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/05/2015 đưa được ra từ Bộ tài chính và những văn bản được sửa đổi, bổ sung hay các loại văn bản thay thế. Thực hiện các bước như vậy sẽ yêu cầu bắt buộc phải thông báo ngay cho phía cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán ngay trong năm tài chính đó. Đối với trường hợp thực hiện các bước chuyển đổi và áp dụng sang chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo đúng với thông tư này thì cần phải thực hiện các bước từ đầu năm tài chính và bắt buộc phải có thông báo cho cơ quan thuế. 

che-do-ke-toan_0901112043

 • Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ được căn cứ vào nguyên tắc kế toán, những nội dung và kết cấu của những tài khoản kế toán theo quy định của thông tư 133/2016/TT-BTC. Để từ đó có thể phản ánh và hạch toán được những giao dịch kinh tế đã phát sinh theo cách phù hợp nhất với đặc điểm của hoạt động và các yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. 

ke-toancc

3. Phải áp dụng những chuẩn mực kế toán

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chế độ kế toán doanh nghiệp sẽ ban hành đúng theo thông tư 133/2016/TT-BTC cùng những chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan, có thể ngoại trừ các chuẩn mực kế toán Việt Nam là:

 • Chuẩn mực số 11: Hợp đồng kinh doanh
 • Chuẩn mực số 19: Hợp đồng về bảo hiểm
 • Chuẩn mực số 22: Phải trình bày và bổ sung báo cáo tài chính của những ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự nhau.
 • Chuẩn mực số 25: Có báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán về các khoản đầu tư vào công ty con.
 • Chuẩn mực số 27: Báo cáo tài chính giữa những niên độ.
 • Chuẩn mực số 28: Báo cáo về các bộ phận.
 • Chuẩn mực số 30: Lãi trên cổ phiếu mới nhất.

 che-do-ke-toan_0901112043v

4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán

Định nghĩa của “đơn vị tiền tệ trong kế toán” đó là Đồng Việt Nam, nó thường được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày những báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đối với trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu chỉ thu-chi bằng ngoại tệ đáp ứng được những tiêu chuẩn mà chúng tôi đưa ra ở mục “cần lựa chọn các đơn vị tiền tệ trong kế toán” dưới đây, thì sẽ được chọn 1 loại ngoại tệ làm đơn vị chính để ghi vào sổ kế toán.

ke-toan

5. Cần lựa chọn các đơn vị tiền tệ trong kế toán

Được biết, đơn vị tiền tệ trong kế toán là đơn vị tiền tệ, nó sẽ được hiểu theo hai ý nhỏ sau đây:

 • Nó được sử dụng chủ yếu cho các giao dịch bán hàng và cung cấp các dịch vụ của đơn vị; sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới giá bán hàng hóa và cung cấp các dịch vụ. Thông thường nó chính là đơn vị tiền tệ dùng để niêm yết giá bán ra và được thanh toán;

ke-toan-doanh-nghiep-la-gi-và-nhung-dieu-can-biet-ve-ke-toan-doanh-nghiepcc

 • Nó cũng được sử dụng chủ yếu trong việc mua bán hàng hàng hóa và dịch vụ, có tầm ảnh hưởng lớn tới các khoản chi phí nhân công, nguyên vật liệu và những chi phí kinh doanh-sản xuất khác. Trong trường hợp thông thường thì những đơn vị tiền tệ sẽ được dùng để thanh toán các chi phí đó.

ke-toan-doanh-nghiep-la-gi

Tóm lại, đơn vị tiền tệ trong kế toán doanh nghiệp sẽ phản ánh được các giao dịch, sự kiện và những điều kiện có liên quan đến các hoạt động quan trọng của đơn vị. Nhưng sau khi đã xác định được đơn vị tiền tệ trong kế toán, thì đơn vị sẽ không được thay đổi, trừ trường hợp có sự thay đổi trọng yếu trong các giao dịch, sự kiện và cả điều kiện đó.

ke-toan-doanh-nghiep-la-gi-và-nhung-dieu-can-biet-ve-ke-toan-doanh-nghiep

Như vậy, ở bài viết này, chúng tôi đã giúp các bạn tìm hiểu về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.  Hy vọng những thông tin đó sẽ thực sự hữu ích đối với các bạn đọc. Cảm ơn đã theo dõi!