Kế toán doanh nghiệp là gì?

Hiện nay, dịch vụ kế toán doanh nghiệp đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Những người làm trong ngành kế toán thì cần nắm bắt các kiến thức gì? Và những thông tin cần thiết như thế nào? Vì vậy, hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây để giải đáp câu hỏi kế toán doanh nghiệp là gì nhé. 

1.Kế toán doanh nghiệp là gì?

Đây cũng là thắc mắc của rất nhiều người bởi họ còn chưa thực sự hiểu rõ kế toán doanh nghiệp là gì. Về cơ bản, kế toán doanh nghiệp là người làm các công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp các thông tin liên quan tới vấn đề kinh tế, tài chính cho doanh nghiệp. Kế toán doanh nghiệp được chia ra làm hai bộ phận là kế toán thuế và kế toán nội bộ.

ke-toan-dn

2.Các thành phần của kế toán doanh nghiệp

Trong tất cả các quốc gia trên thế giới, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; thì kế toán đang là một ngành nghề chiếm một vị trí khá quan trọng và cần thiết tại quá trình hoạt động ở doanh nghiệp đó. Ngành nghề kế toán đòi hỏi con người ta phải có niềm đam mê với nghề, phải có tính năng động, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và sáng tạo. 

kt-doanh-nghiep

Theo như chúng tôi đã tìm hiểu và biết được thì kế toán doanh nghiệp là một trong những bước quan trọng không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp. Còn về phía kế toán viên, họ sẽ được cung cấp đầy đủ về các công cụ hỗ trợ công việc để tạo cho hiệu quả công việc và lấy được lòng tin của tất cả mọi người. 

ke-toan-dnc

Giờ đây, kế toán doanh nghiệp đang được tiến hành một cách tương ứng với các luật phát của Việt Nam và theo đầy đủ các thành phần của kế toán như: 

 • Kế toán về nguyên vật liệu, sản phẩm và hàng hóa;
 • Thực hiện đầy đủ giao dịch tiền gửi và tiền mặt; 
 • Tài sản cố định vô hình và tài sản cố định hữu hình;
 • Thực hiện các giao dịch ngoại tệ; 
 • Kế toán chi phí và hạch toán theo giá thành;
 • Hạch toán với các đối tượng là người mua và người bán (đối tác);
 • Thực hiện các bước hạch toán với người nhận tạm ứng;
 • Hạch toán với ngân sách nhà nước;
 • Hạch toán tiền lương với phía người lao động.

bi-quyet-thanh-cong-tren-con-duong-ke-toan-doanh-nghiep3

3.Nhiệm vụ của kế toán là gì?

Như chúng tôi được biết, thì nhiệm vụ chính của kế toán là thu thập dữ liệu và xử lý các thông tin kế toán; kiểm tra; giám sát; kiểm toán các khoản thu, các khoản chi về tfai chính và phân tích các thông tin về số liệu kế toán. Cụ thể là:

 • Thu thập đầy đủ và xử lý các thông tin kế toán, số liệu của kế toán theo những đối tượng và nội dung vốn có của công việc kế toán, phải theo được chuẩn mực và chế độ chính xác của kế toán. Bắt buộc phải kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt các khoản chi, thu, thanh toán, nộp, kiểm tra việc quản lý đúng, sử dụng các nguồn tài sản và nguồn hình thành các tài sản đó. Cần phải được phát hiện và ngăn ngừa những hành vi vi phạm về mảng tài chính và kế toán. Kế toán cần phải phân tích được thông tin rõ ràng, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất ra các giải pháp hợp lý để phục vụ cho yêu cầu về quản trị, quyết định nguồn kinh tế và tài chính của doanh nghiệp. Theo thời gian quy định, cần cung cấp đầy đủ các thông tin và số liệu kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

che-do-ke-toan

4.Đối tượng của kế toán doanh nghiệp

Đối tượng của kế toán doanh nghiệp bao gồm các khoản sau: nợ phải trả, nợ phải thu, tài sản cố định, thuế và những khoản liên quan đến doanh nghiệp. Tính theo điều 9 Luật kế toán và đối tượng kế toán của doanh nghiệp sẽ bao gồm: tài sản lưu động, tài sản cố định; vốn chủ sở hữu và nợ phải trả; những khoản phải thu, chi phí kinh doanh, chi phí khác và thu nhập; thuế và những khoản phải nộp cho ngân sách Nhà nước; các kết quả và phân chia các kết quả đó cho hoạt động kinh doanh và nhiều các tài sản khác có liên quan tới doanh nghiệp. 

chung-chi-ke-toan-vien-la-gi-1

5.Những yêu cầu của kế toán doanh nghiệp

Để thúc đẩy những hoạt động của kế toán cho doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất thì cũng cần đáp ứng được các nhu cầu sau:

 • Cần phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế và tài chính phát sinh vào sổ chứng từ kế toán; vào các loại sổ sách kế toán và sổ báo cáo tài chính.
 • Thời gian quy định thông tin và số liệu kế toán cần phải được phản ánh một cách chính xác và kịp thời.
 • Những thông tin và số liệu của kế toán bắt buộc phải được phản ánh một cách liên tục bắt đầu từ khi kết thúc quá trình hoạt động kinh tế và tài chính kể từ khi doanh nghiệp được thành lập cho đến khi doanh nghiệp chấm dứt các hoạt động của đơn vị kế toán,..

ke-toan-doanh-nghiep-la-gi-và-nhung-dieu-can-biet-ve-ke-toan-doanh-nghiep

 • Các thông tin kế toán cần phải được phản ánh một cách rõ ràng, chính xác và dễ hiểu nhất về thông tin và số liệu kế toán. Phản ánh được tính trung thực của hiện tại, bản chất của sự việc, nội dung hoạt động và giá trị của tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính,..
 • Cần phải phân loại và sắp xếp lại thông tin, số liệu kế toán theo một trình tự của một hệ thống và bạn có thể so sánh được với tất cả. 

ke-toan-doanh-nghiep-khoa-hoc

Qua bài viết này, chúng tôi đã giúp các bạn định nghĩa và giải thích vấn đề kế toán doanh nghiệp là gì. Mong rằng các thông tin mà chúng tôi đã đưa ra ở trên, sẽ là những thông tin hữu ích, giúp đỡ cho các bạn trong quá trình tìm hiểu. Cảm ơn đã theo dõi!