Nhóm GX gồm những trường nào

Nhóm GX được thành lập năm 2016 bao gồm 12 trường đại học lớn của Hà Nội gồm ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Xây dựng, ĐH Thủy lợi, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Mỏ Địa chất, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Công nghệ Giao thông vận tải, Học viện Ngân hàng, ĐH Thăng Long, Học viện Chính sách và Phát triển dưới sự dẫn dắt về đề xướng của trường đại học Bách Khoa Hà Nội

Tính tới thời điểm tháng 3 năm 2017 nhóm trường GX bổ sung thêm 2 trường đại học nữa là Đại học Thương Mại ĐH Hà Nội nâng tổng số trường nhóm GX 2017 lên con số 14