Chứng chỉ Soạn thảo văn bản hành chính – Tìm hiểu về chứng chỉ soạn thảo văn bản hành chính?

Soạn thảo văn bản hành chính là một công việc quan trọng và cần thiết đối với cả các doanh nghiệp, công ty lẫn cơ quan, tổ chức Nhà nước. Việc soạn thảo văn bản hành chính thực tế không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ bởi văn bản khi soạn thảo không chỉ cần đủ nội dung mà còn phải trình bày đúng quy cách. Bởi vậy, người soạn thảo văn bản hành chính cần phải được đào tạo và cấp chứng chỉ soạn thảo văn bản hành chính, nắm vững các kỹ năng và quy cách trình bày văn bản hành chính.

1. Tại sao cần có chứng chỉ soạn thảo văn bản hành chính?

Các văn bản hành chính bao gồm: Quyết định, Nghị Quyết, Công văn, Chỉ thị, Thông báo, Báo cáo, Biên Bản, Quy chế, Điều lệ, Kế hoạch, Nội quy,… Mỗi văn bản sẽ có cách viết, nội dung và cách trình bày khác nhau. Các văn bản này đều là các văn bản được sử dụng thông dụng trong công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nhà nước, có tính chuyên nghiệp cao, quy định nghiêm ngặt về quy cách trình bày. Bởi vậy, người soạn thảo văn bản này cần phải học qua các khóa soạn thảo văn bản hành chính để lấy chứng chỉ soạn thảo văn bản hành chính.

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng GD: 233C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0383 098 339 (zalo) - 0764 751 030 (zalo)

2. Nội dung khóa học soạn thảo văn bản hành chính là gì?

Hiện nay có rất nhiều đơn vị tổ chức các khóa học cấp chứng chỉ soạn thảo văn bản hành chính. Về cơ bản, nội dung của khóa học này sẽ bao gồm:

– Khái quát chung về văn bản và công tác soạn thảo văn bản hành chính: Giúp các học viên hiểu rõ và phân loại được các văn bản hành chính, quy định pháp luật về quản lý và soạn thảo văn bản hành chính, các kỹ thuật trình bày thể thức chung cũng như các lỗi thường gặp trong khi soạn thảo văn bản hành chính

– Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính: Học viên được trang bị các kỹ năng soạn thảo các văn bản hành chính như Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Công văn, Tờ trình, Thông báo, Thư gửi khách hàng, bản đề xuất,…

– Thực hành: Học viên được trực tiếp thực hành soạn thảo văn bản hành chính cụ thể trên máy tính và nhận diện, sửa lỗi các văn bản hành chính có sẵn

3. Các thể loại văn bản hành chính

Hiện nay, các văn bản hành chính được chia làm 32 thể loại, bao gồm:

– Quyết định (cá biệt), Nghị quyết (cá biệt), Chỉ thị

– Thông báo, Thông cáo, Quy chế, Quy định, Hướng dẫn

– Phương án, Đề án, Kế hoạch, Chương trình, Dự án

– Biên bản, Tờ trình, Báo cáo

– Hợp đồng, Công văn, Công điện

– Bản cam kết, Bản ghi nhớ, Bản thỏa thuận

– Giấy ủy quyền, Giấy chứng nhận

– Giấy giới thiệu, Giấy mời, Giấy đi đường, Giấy nghỉ phép

– Giấy biên nhận hồ sơ, Phiếu chuyển, Phiếu gửi

– Thư công

Các văn bản của Đảng được chia là 33 thể loại, cụ thể: 

– 25 loại hình văn bản:

+ Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, Chiến lược

+ Quyết định, Nghị quyết, Chỉ thị

+ Quy định, Quy chế, Kết luận

+ Thông tri, Hướng dẫn, Thông báo, Thông cáo, Tuyên bố

+ Lời kêu gọi

+ Kế hoạch, Quy hoạch, Báo cáo

+ Phương án, Dự án, Đề án, Chương trình

+ Biên Bản, Tờ trình, Công văn

– 8 loại hình văn bản, giấy tờ hành chính khác là:

+ Giấy giới thiệu, Giấy chứng nhận, Giấy nghỉ phép, Giấy đi đường, Giấy mời

+ Phiếu gửi, Phiếu chuyển

+ Thư công

4. Kết quả sau khóa học

Sau khóa học về soạn thảo văn bản hành chính, học viên không chỉ được cấp chứng chỉ soạn thảo văn bản hành chính mà còn có thể thành thạo soạn và sửa lỗi các loại văn bản hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức. Các văn bản đảm bảo được soạn thảo đúng phương thức, quy cách, nội dung.

Trên đây là một số thông tin về chứng chỉ soạn thảo văn bản hành chính mà các bạn nên biết. Việc soạn thảo văn bản hành chính không hề đơn giản. Rất nhiều người không có kinh nghiệm, không hiểu rõ về từng loại văn bản, trong quá trình soạn thảo thường gặp phải những lỗi rất cơ bản. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự chuyên nghiệp và tính đúng đắn, chính xác của văn bản hành chính cũng như tính chuyên nghiệp của đơn vị, tổ chức.

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng GD: 233C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0383 098 339 (zalo) - 0764 751 030 (zalo)