Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nội Dung Và Phương Pháp Giảng Dạy Cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở

Theo quy định giáo viên đạt chuẩn phải hoàn thành Chứng chỉ Bồi dưỡng Nội dung và Phương pháp Giảng dạy cho Giáo viên Trung học cơ sở. Bài viết sau giới thiệu về Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm (gọi là Chương trình bồi dưỡng 03) 

1. Mục tiêu khóa học Bồi dưỡng Nội dung và Phương pháp Giảng dạy cho Giáo viên Trung học cơ sở

Khóa học Chứng chỉ Bồi dưỡng Nội dung và Phương pháp Giảng dạy cho Giáo viên Trung học cơ sở nhằm giúp giáo viên  bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm.

 

2. Nội dung chương trình đào tạo

Tùy theo yêu cầu công việc, giáo viên THCS sẽ tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp đáp ứng vị trí việc làm. Các mô đun bao gồm:

Xem Thêm  Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Cao Cấp

Phẩm chất nhà giáo

GVPT 01: Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay

GVPT 02: Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay

Chứng chỉ Bồi dưỡng Nội dung và Phương pháp Giảng dạy cho Giáo viên Trung học cơ sở

Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

GVPT 03: Phát triển chuyên môn của bản thân

GVPT 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

GVPT 05: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

GVPT 06: Kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh

GVPT 07: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục

Chứng chỉ Bồi dưỡng Nội dung và Phương pháp Giảng dạy cho Giáo viên Trung học cơ sở

Xây dựng môi trường giáo dục

GVPT 08: Xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Xem Thêm  Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giáo Viên Trung Cấp Chuyên Nghiệp

GVPT 09: Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông

GVPT 10: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông

 

GVPT 11: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

GVPT 12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

GVPT 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Xem Thêm  Chứng Chỉ Hiệu Trưởng Trường Mầm Non

GVPT 14: Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

GVPT 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình đào tạo Chứng chỉ Bồi dưỡng Nội dung và Phương pháp Giảng dạy cho Giáo viên Trung học cơ sở. Hiện nay, có nhiều cơ sở đào tạo mở các khóa đào tạo chứng chỉ này, tuy nhiên để đảm bảo chất lượng và tính xác thực, học viên cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn địa chỉ uy tín và được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *