Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nội Dung Và Phương Pháp Giảng Dạy Cho Giáo Viên Phổ Thông

Nội dung chương trình đào tạo Chứng chỉ Bồi dưỡng Nội dung và Phương pháp Giảng dạy cho Giáo viên Phổ thông quy định cụ thể tại Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Mục đích Bồi dưỡng Nội dung và Phương pháp Giảng dạy cho Giáo viên Phổ thông

Chứng chỉ Bồi dưỡng Nội dung và Phương pháp Giảng dạy cho Giáo viên Phổ thông nhằm bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đối với yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Chứng chỉ Bồi dưỡng Nội dung và Phương pháp Giảng dạy cho Giáo viên Phổ thông

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng GD: 233C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0383 098 339 (zalo) - 0764 751 030 (zalo)

2. Đối tượng bồi dưỡng

Giáo viên đang giảng dạy ở trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú (gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông).

3. Nội dung chương trình bồi dưỡng

– Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các cấp học của giáo dục phổ thông (Chương trình bồi dưỡng 01): Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông, nội dung các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

Chứng chỉ Bồi dưỡng Nội dung và Phương pháp Giảng dạy cho Giáo viên Phổ thông

– Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (Chương trình bồi dưỡng 02): Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục phổ thông của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án để triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (nếu có).

– Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm (Chương trình bồi dưỡng 03): Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Số lượng mô đun tự chọn đảm bảo quy định về thời lượng bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT.

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng GD: 233C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0383 098 339 (zalo) - 0764 751 030 (zalo)

4. Thời lượng bồi dưỡng

Giáo viên tham gia khóa đào tạo Chứng chỉ Bồi dưỡng Nội dung và Phương pháp Giảng dạy cho Giáo viên Phổ thông đảm bảo thời lượng sau:

– Chương trình bồi dưỡng 01: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học);

– Chương trình bồi dưỡng 02: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học);

– Chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học);

 

Trên đây là toàn bộ thông tin về Chứng chỉ Bồi dưỡng Nội dung và Phương pháp Giảng dạy cho Giáo viên Phổ thông. Hiện nay, có nhiều cơ sở tổ chức đào tạo chứng chỉ này, tuy nhiên học viên cần cân nhắc và lựa chọn cơ sở uy tín để đảm bảo chất lượng ngành học, tránh những rủi ro không đáng có gây ra.