Chứng Chỉ An Toàn Trong Lĩnh Vực Cơ Khí

Vấn đề an toàn vệ sinh lao động được Nhà nước ghi nhận trong nhiều văn bản pháp luật trong đó có Luật An toàn và vệ sinh lao động 2015 và các văn bản chi tiết liên quan. Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động như lĩnh vực cơ khí phải tham gia khóa huấn luyện để được cấp Chứng chỉ an toàn trong lĩnh vực cơ khí. Vậy chứng chỉ này là gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ.

1. Chứng chỉ an toàn trong lĩnh vực cơ khí là gì?

– Trước khi tìm hiểu về Chứng chỉ an toàn trong lĩnh vực cơ khí, ta cần biết khái niệm rộng hơn là an toàn vệ sinh lao động, theo đó:

“2. An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.
“3.Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động” (Điều 3 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015).

Chứng chỉ Chứng chỉ an toàn trong lĩnh vực cơ khí

– An toàn vệ sinh lao động cực kì quan trọng, là quyền và nghĩa vụ của nhiều đối tượng liên quan, nó phải được đảm bảo ở tất cả mọi ngành nghề, lĩnh vực. Theo đó, những đối tượng do pháp luật quy định phải tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Trong đó, lao động trong lĩnh vực cơ khí được xếp vào nhóm 3

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 674 234 (zalo)

– Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, thuộc Danh mục công việc được ban hành kèm theo tại Thông tư 13/2016 do Bộ Lao động

– Thương binh và Xã hội ban hành. Khi hoàn thành khóa học, họ được cấp chứng chỉ an toàn trong lĩnh vực cơ khí (cấp thẻ an toàn) theo khoản 2 Điều 24 Nghị định 44/2016.

2. Nội dung khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực cơ khí

– Nội dung huấn luyện trong nhóm 3 (lĩnh vực cơ khí) sẽ theo nội dung tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 44/2016, bao gồm: hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động và nội dung huấn luyện chuyên ngành về lĩnh vực cơ khí như kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị,vật tư, quy trình làm việc an toàn,…

Chứng chỉ Chứng chỉ an toàn trong lĩnh vực cơ khí

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 674 234 (zalo)

– Thời gian huấn luyện là ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

– Thẩm quyền cấp thẻ an toàn (chứng chỉ an toàn trong lĩnh vực cơ khí) sẽ là người sử dụng lao động hoặc tổ chức huấn luyện tùy trường hợp.

– Thẻ an toàn này sẽ có giá trị trong vòng 2 năm.

 

Theo Hiến Pháp 2013, mọi người đều có quyền làm việc trong môi trường an toàn, vì vậy mọi doanh nghiệp đều phải tạo điều kiện cho người lao động làm việc trong môi trường an toàn. Do đó, mọi lao động không chỉ trong lĩnh vực cơ khí hay lĩnh vực khác cần phải nghiêm túc tham gia để được cấp giấy chứng nhận an toàn hay thẻ an toàn.