Chứng Chỉ An Toàn Khi Làm Việc Không Gian Hạn Chế

Nhà nước Việt Nam đặc biệt ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để bảo vệ người lao động, để họ được làm việc trong môi trường an toàn. Do đó, pháp luật cũng quy định những chủ thể là người lao động làm trong môi trường đặc biệt phải tham gia khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, trong đó có làm việc trong không gian hạn chế. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ vấn đề này.

1. Làm việc trong không gian hạn chế là gì?

Thuật ngữ này được quy định cụ thể tại quy chuẩn 34/2018 về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế ban hành kèm theo thông tư 29/2018 như sau:

“1.3.1. Không gian hạn chế là không gian có đầy đủ các đặc điểm sau:

1.3.1.1. Đủ lớn để chứa người lao động làm việc;

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng GD: 233C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0383 098 339 (zalo) - 0764 751 030 (zalo)

1.3.1.2. Về cơ bản không được thiết kế cho người vào làm việc thường xuyên;

1.3.1.3. Có một hoặc nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại quy định tại mục 1.3.2 Quy chuẩn này;

1.3.1.4. Có một trong các hạn chế hoặc kết hợp các hạn chế sau:

– Hạn chế không gian, vị trí làm việc;

– Hạn chế việc trao đổi không khí với môi trường bên ngoài;

– Hạn chế lối vào, lối ra bởi vị trí hoặc kích thước (không thuận lợi cho việc thoát hiểm)”

Chứng chỉ an toàn khi làm việc không gian hạn chế

Với những người làm việc trong không gian hạn chế, họ cũng là đối tượng thuộc nhóm 3 – Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 17 Nghị định 44/2016, thông tư 13/2016 do đó phải tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

2. Nội dung khóa huấn luyện an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế

Mỗi đối tượng sẽ có những khóa huấn luyện với nội dung huấn luyện khác nhau, với trường hợp thuộc nhóm 3, những người lao động làm việc trong không gian hạn chế có chương trình huấn luyện như sau: hệ thống những chính sách về an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức về yếu tố nguy hiểm, có hại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động; nội dung huấn luyện chuyên ngành như kiến thức về máu, thiết bị, vật tư có hại, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động.

 Chứng chỉ an toàn khi làm việc không gian hạn chế

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng GD: 233C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0383 098 339 (zalo) - 0764 751 030 (zalo)

Khóa huấn luyện sẽ được đánh giá khách quan bởi những người huấn luyện đáp ứng yêu cầu quy định. Thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ gồm cả giờ kiểm tra.

Hoàn thành khóa huấn luyện đạt chuẩn, bạn sẽ được cấp Chứng chỉ an toàn khi làm việc không gian hạn chế (tức thẻ an toàn lao động  nhóm 3: An toàn trong không gian kín). Thẻ an toàn này có giá trị 2 năm.

Thẩm quyền cấp thẻ an toàn thuộc về tổ chức huấn luyện hoặc người sử dụng lao động tùy vào bạn thuộc đối tượng người lao động có hợp đồng hay không có hợp đồng.

 

Như vậy, bài viết trên đã giúp bạn hiểu được quyền cũng như nghĩa vụ phải tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động khi làm việc trong không gian kín. Tham gia đầy đủ để đảm bảo an toàn cho chính bạn và cộng đồng.