Tag Archives: khác

Chứng chỉ khóa học luyện chữ đẹp

Chữ đẹp không chỉ quan trọng đối với các học sinh mà còn cả người giáo viên bậc Tiểu học. Giáo viên tiểu học là những người định hình cũng như là khuôn mẫu cho các em học sinh. Bạn mong muốn được bồi dưỡng, nâng cao về khả năng viết chữ đẹp? Hãy tham […]

Chứng Chỉ Lớp Nghiệp Vụ Xăng Dầu

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh xăng dầu, hoàn thiện điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cần phải có chứng chỉ lớp nghiệp vụ xăng dầu. Bạn đang quan tâm đến chứng chỉ lớp […]