Tag Archives: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

Lịch sử thành lập và phát triển ĐH Bách Khoa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được thành lập năm 1956 đây là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam được đánh giá xếp hạng bởi tổ chức giáo dục uy […]