Chứng Chỉ Thẩm Tra & Thẩm Định Dự Án Thiết Kế CTXD

Với tình hình hiện nay, chứng chỉ thẩm tra và thẩm định dự án thiết kế công trình xây dựng đang được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm. Rất nhiều người đã có nhu cầu tìm hiểu những quy định và điều kiện của pháp luật liên quan tới việc thẩm tra & thẩm định dự án thiết kế CTXD (công trình xây dựng). Vì vậy, hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về chứng chỉ thẩm tra và thẩm định dự án thiết kế công trình xây dựng nhé. 

1. Những lĩnh vực được cấp chứng chỉ thẩm tra & thẩm định dự án thiết kế CTXD (công trình xây dựng)

Các lĩnh vực được cấp chứng chỉ thẩm tra & thẩm định dự án thiết kế CTXD bao gồm:

  • Lĩnh vực thiết kế nội – ngoại thất công trình và thiết kế cảnh quan;
  • Lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình;
  • Lĩnh vực thiết kế điện – cơ điện công trình;
  • Lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình;

 

Chứng chỉ THẨM TRA & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN THIẾT KẾ CTXD

  • Lĩnh vực thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình;
  • Lĩnh vực thiết kế phòng cháy – chữa cháy;
  • Lĩnh vực thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt;

2. Những điều kiện cấp chứng chỉ thẩm tra & thẩm định dự án thiết kế CTXD (công trình xây dựng)

2.1 Chứng chỉ thẩm tra và thẩm định dự án thiết kế công trình xây dựng hạng 1

Đã được làm chức chủ nhiệm hay chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế những phần việc có liên quan tới những nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của tối đa 2 công trình cấp II và được tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất từ 1 công trình cấp 1 trở lên, phải cùng loại với công trình đã được ghi rõ ràng trong chứng chỉ hành nghề.

2.2. Chứng chỉ thẩm tra và thẩm định dự án thiết kế công trình xây dựng hạng 2

Biết làm chủ trì những thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế những phần việc có liên quan tới những nội dung đã được đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của tối đa khoảng 5 công trình cấp III và đã được tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế khoảng 1 công trình cấp II trở lên, kết hợp cùng với công trình được ghi cụ thể trong chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ THẨM TRA & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN THIẾT KẾ CTXD

2.3 Chứng chỉ thẩm tra và thẩm định dự án thiết kế công trình xây dựng hạng 3

Làm chủ trì của thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế các phần việc có liên quan tới những nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của tối đa ít nhất 3 công trình cấp III hay 5 công trình cấp IV, được ghi cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề.

 

3. Phạm vi hoạt động của chứng chỉ thẩm tra & thẩm định dự án thiết kế CTXD (công trình xây dựng)

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ thẩm tra và thẩm định dự án thiết kế công trình xây dựng đang được gói gọn trong 3 hạng:

  • Hạng 1: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế và chủ trì thẩm tra thiết kế những cấp công trình cùng một loại đối với các công trình được ghi lại trong chứng chỉ hành nghề.
  • Hạng 2: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế những công trình từ cấp II trở xuống cùng một loại đối với những công trình đã được ghi lại hợp pháp trong chứng chỉ hành nghề.
  • Hạng 3: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế các công trình cấp III và cấp IV cùng một loại đối với các công trình được ghi lại đầy đủ trong chứng chỉ hành nghề.

 

Như vậy, qua bài viết này, chúng tôi đã giúp các bạn tìm hiểu một số thông tin về chứng chỉ thẩm tra và thẩm định dự án thiết kế công trình xây dựng. Xin cảm ơn đã theo dõi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *