Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Quản Trị Kho Hàng

Thông thường, những mẫu hàng tồn kho luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu của các doanh nghiệp. Tồn kho không chỉ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ hàng hóa mà còn tác động lớn đến doanh thu. Theo đó, mỗi người cần tăng cường học tập chứng chỉ Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng để đảm bảo kiểm soát chúng tốt nhất.

1. Những ai cần tham gia chứng chỉ Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

+ Những người đang trực tiếp làm việc trong lĩnh vực logistics, người mua hàng, quản lý kho làng, quản lý các hệ thống về kênh phân phối, sản xuất

+ Các cá nhân có nhu cầu về việc bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng công việc liên quan đến quản trị kho hàng tại các doanh nghiệpChứng chỉ Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

2. Mục tiêu đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

+ Hỗ trợ cho các học việc có thể nhanh chóng giải quyết được các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp hàng hóa

+ Hiểu và nắm rõ phương thức bảo quản hàng hóa, quy trình xuất, tổ chức, quản lý sổ sách và tổ chức các công việc về hành chính, nhân sự.

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng GD: 233C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0383 098 339 (zalo) - 0764 751 030 (zalo)

+ Tăng cường, tạo được tính chuyên nghiệp trong vấn đề tổ chức, quản lý nghiệp vụ kho hàng, hỗ trợ lập  kế hoạch, mô hình tiêu thụ

+ Giảm thiểu nhanh những chi phí, có quyết định kịp thời đối với hàng chậm luân chuyển trong các kho bãi

Chứng chỉ Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

3. Nội dung đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

Thông thường, những nội dung quan trọng trong việc đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ quản trị kho hàng sẽ được cập nhật, nêu ra cụ thể cho mỗi người nắm bắt. Đây là một trong những lý do chúng ta cần tăng cường hiểu rõ, nắm bắt được nội dung:

+ Tổ chức nghiệp vụ về bố trí, sắp xếp kho hàng hóa, định vị các kho bãi: Cụ thể như nguyên tắc bố trí kho bãi, các hình thức định vị kho, nguyên tắc sắp xếp hàng hóa.

+ Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa: Tham khảo, xem xét những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, đưa ra biện pháp bảo quản

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng GD: 233C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0383 098 339 (zalo) - 0764 751 030 (zalo)

+ Tổ chức các nghiệp vụ về nhập, xuất khẩu hàng hóa: Nắm rõ yêu cầu nghiệp vụ, kết quả của tính chuyên nghiệp, nguyên tắc quan trọng, quy trình cụ thể

Chứng chỉ Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

+ Tổ chức các hệ thống sổ sách, công việc hành chính, nhân sự của kho: Hiểu rõ về lưu trữ hồ sơ, quản lý các thẻ kho, thủ tục điều chỉnh chênh lệch, đảm bảo việc giám sát, kiểm tra sổ sách, sắp xếp hệ thống nhân sự.

+ Tổ chức lao động về an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho: Nắm rõ một số quy định về pháp luật, vệ sinh môi trường, nguyên tắc chung về an toàn lao động…

+ Mã số – mã vạch: Hiểu và nắm rõ những loại mã thông dụng trên Thế giới, ứng dụng hiệu quả các mã hàng hóa trong kho.

 

Trên đây là toàn bộ những thông tin quan trọng về chứng chỉ Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng để mọi người có thể nắm rõ và nhanh chóng thực hiện. Hy vọng với những điều quan trọng được nêu trên, mỗi người có được những kiến thức chung, sớm đưa ra lựa chọn đăng ký tham gia khóa học phù hợp.