Chứng Chỉ Đánh Giá Dự Án Đầu Tư

Đối với chủ dự án đầu tư, việc đánh giá dự án đầu tư rất quan trọng vì đây không những là quyền mà còn là nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về Đầu tư. Vậy, đánh giá dự án đầu tư là gì? Tại sao phải học chứng chỉ đánh giá dự án đầu tư? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ.

1. Đánh giá dự án đầu tư là gì?

Đây là khái niệm không phải ai cũng biết, chỉ những người làm việc trong lĩnh vực đầu tư mới biết đến. Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 113/2009 của Chính Phủ về giám sát và đánh giá đầu tư thì:

Đánh giá dự án đầu tư là hoạt động định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất nhằm xác định mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với quyết định đầu tư dự án hoặc tiêu chuẩn đánh giá quy định của nhà nước tại một thời điểm nhất định. Đánh giá dự án đầu tư bao gồm: đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc, đánh giá tác động và đánh giá đột xuất.

Chứng chỉ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng GD: 233C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0383 098 339 (zalo) - 0764 751 030 (zalo)

2. Tại sao phải học chứng chỉ đánh giá dự án đầu tư?

Khi thực hiện đầu tư dự án, chủ đầu tư phải có trách nhiệm đánh giá đầu tư.  Theo đó, họ có thể thực hiện đánh giá đầu tư hoặc thuê chuyên gia, tổ chức chuyên gia, tổ chức tư vấn để đánh giá dự án đầu tư (khoản 2 Điều 7 Nghị định 113/2009). Do đó, cần những chuyên gia có năng lực để thực hiện việc đánh giá dự án đầu tư. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành chuyên gia đánh giá đầu tư được, họ phải đảm bảo điều kiện theo theo khoản 5 Điều 7 Nghị định 113/2009 được quy định chi tiết tại thông tư 23/2010 của Bộ kế hoạch Đầu tư như sau:

“1. Cá nhân khi thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tưphải có đủ điều kiện năng lực theo quy định và phù hợp với tính chất công việc của từng dự án đầu tư.
“2. Cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

Quy định tại khoản này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011”.

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng GD: 233C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0383 098 339 (zalo) - 0764 751 030 (zalo)

Từ những lý do đó, bạn muốn trở thành một chuyên viên đánh giá dự án đầu tư phải học một khóa học để có được chứng chỉ đánh giá dự án đầu tư thỏa mãn điều kiện theo quy định pháp luật.

Chứng chỉ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3. Nội dung khóa học

Nội dung khóa học theo quy định tại Điều 9 Thông tư 23/2010, theo đó, bạn sẽ được giảng dạy về tổng quan giám sát và đánh giá dự án đầu tư, trình tự thực hiện giám sát và đánh giá những dự án đầu tư,…

Học viên sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư theo Điều 11 Thông tư 23/2010. Chứng chỉ này có giá trị trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp.

Bài viết trên đã giúp bạn hiểu chính xác quy định pháp luật về đánh giá dự án đầu tư. Hy vọng bạn có thể đăng ký được khóa học hiệu quả.