Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Chính

Khóa đào tạo Chứng chỉ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) được quy định trong Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1. Đối tượng tuyển sinh khóa đào tạo 

Tại Mục I Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT quy định đối tượng tuyển sinh Chứng chỉ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) gồm:

Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), có một trong các điều kiện sau:

– Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).

– Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ 5 năm trở lên.

Chứng chỉ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 674 234 (zalo)

2. Mục tiêu bồi dưỡng

– Mục tiêu chung: Sau khi bồi dưỡng học viên nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).

– Mục tiêu cụ thể: được quy định tại khoản 2 Mục II Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT.

3. Nội dung bồi dưỡng

– Khối lượng kiến thức: Gồm 11 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch. Bố cục thành 3 phần theo quy định tại Mục II  Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT gồm:

+ Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);

+ Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 7 chuyên đề);

+ Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

– Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết.

– Chứng chỉ khóa học: Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên được cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II).

Chứng chỉ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính

4. Yêu cầu đối với học viên

– Nắm bắt được những hiểu biết cần thiết đối với Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II);

– Sau khi tham gia khóa bồi dưỡng, học viên được nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, có tác phong và phương pháp làm việc đáp ứng yêu cầu đối với chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 674 234 (zalo)

5. Đánh giá kết quả học tập

– Đánh giá ý thức học tập của học viên theo quy chế học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

– Đánh giá thông qua kiểm tra viết (hoặc thực hành), chấm theo thang điểm 10. Học viên phải làm bài kiểm tra theo quy định, học viên nào không đạt điểm 5 trở lên thì phải kiểm tra lại.

– Đánh giá chung cho toàn Chương trình thông qua bài thu hoạch cuối khóa, chấm theo thang điểm 10. Học viên không đạt điểm 5 trở lên thì phải viết lại bài thu hoạch. Sau khi viết lại bài thu hoạch, nếu không đạt được điểm 5 trở lên thì học viên không được cấp Chứng chỉ.

 

Trên đây là toàn bộ thông tin về Chứng chỉ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II). Hiện nay, có nhiều cơ sở đào tạo chứng chỉ này, tuy nhiên để đảm bảo chất lượng, học viên cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn địa chỉ uy tín, được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép.