Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Hành Chính Nhà Nước – Quản Lý Giáo Dục

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước – quản lý giáo dục được quy định trong Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT ngày 26/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1. Mục đích bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước – quản lý giáo dục

Mục đích của chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước – quản lý giáo dục được quy định tại Điều 2 Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT như sau:

– Bồi dưỡng những kiến thức về nghiệp vụ quản lý, phương pháp, kỹ năng quản lý ban đầu, bắt buộc, tối thiểu đối với cán bộ quản lý đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý giáo dục.

Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước – quản lý giáo dục

– Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng, củng cố về kỹ năng, phương pháp lãnh đạo và quản lý giáo dục nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng GD: 233C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0383 098 339 (zalo) - 0764 751 030 (zalo)

2. Đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước – quản lý giáo dục

Đối tượng bồi dưỡng được quy định tại Điều 3 Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT cụ thể như sau:

– Cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp; cán bộ quản lý khoa, phòng cơ sở giáo dục đại học; cán bộ quản lý sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo; công chức, viên chức dự nguồn đã được quy hoạch cho các chức danh quản lý trên (sau đây gọi tắt là cán bộ quản lý) và tổ chức, cá nhân liên quan. Đây là đối tượng bồi dưỡng của các Trường Đại học Sư phạm, các đại học, học viện, trường Đại học có khoa, ngành quản lý giáo dục.

Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước – quản lý giáo dục

– Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học và mầm non thuộc đối tượng bồi dưỡng của trường cao đẳng sư phạm.

– Đối tượng bồi dưỡng của các cơ sở giáo dục khác được xác định căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ ghi trong quyết định thành lập của từng cơ sở.

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng GD: 233C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0383 098 339 (zalo) - 0764 751 030 (zalo)

3. Nội dung đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước – quản lý giáo dục

Chương trình bồi dưỡng thực hiện theo chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Bao gồm 9 học phần.

Thời lượng bồi dưỡng: 360 tiết (02 tháng/khóa học)

Tổng số tiết: 30 tiết (Lý thuyết: 20, Bài tập: 5, Thảo luận: 5) 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đạt yêu cầu được cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước – quản lý giáo dục. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.

4. Hình thức tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước – quản lý giáo dục

– Bồi dưỡng tập trung: học tập trung tại cơ sở bồi dưỡng trong 8 tuần (315 tiết); 4 tuần còn lại (45 tiết) thực hiện các công việc: đi thực tế và viết tiểu luận tại địa phương; đánh giá tiểu luận và tổng kết khóa học tại cơ sở bồi dưỡng.

– Bồi dưỡng bán tập trung (vừa làm vừa học): học viên đảm bảo đủ các nội dung và thời lượng thực học như hình thức học tập trung, nhưng tổng thời gian bồi dưỡng không quá 20 tuần.

 

Trên đây là toàn bộ thông tin về chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước – quản lý giáo dục. Hiện nay, có nhiều cơ sở đào tạo chứng chỉ này, tuy nhiên để đảm bảo chất lượng, học viên cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn địa chỉ uy tín, được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép.