Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Nhóm 3

Khóa đào tạo Chứng chỉ An toàn lao động nhóm 3 được quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/6/2016, Nghị định số 59/2015, Nghị định số 42/1017/NĐ-CP và Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

1. Nội dung khóa đào tạo Chứng chỉ An toàn lao động nhóm 3

Khóa đào tạo chứng chỉ An toàn lao động nhóm 3 gồm: lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

Trong đó, phần lý thuyết bao gồm các nội dung cơ bản sau:

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn lao động:

+ Những quy định, quy trình làm việc an toàn lao động;

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng GD: 233C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0383 098 339 (zalo) - 0764 751 030 (zalo)

+ Các kỹ thuật an toàn lao động;

+ Tổng hợp kiến thức về thiết bị, máy móc, chất nguy hiểm, có hại; đánh giá, phân tích, quản lý rủi ro liên quan đến lĩnh vực hoặc công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

Chứng chỉ An toàn lao động nhóm 3

– Huấn luyện kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động:

+ Các chính sách, chế độ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động;

+ Những kiến thức chủ yếu về các nhân tố nguy hiểm, gây hại tại nơi làm việc; một số biện pháp cải thiện điều kiện làm việc.

+ Nhiệm vụ, chức năng của mạng lưới an toàn vệ sinh viên;

+ Kỹ năng nghiệp vụ sơ cứu người bị tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;

+ Nội quy biển báo, biển chỉ dẫn an toàn lao động; cách sử dụng thiết bị, phương tiện an toàn lao động;

+ An toàn trong sản xuất, lao động, kinh doanh.

Chứng chỉ An toàn lao động nhóm 3

2. Mục đích khóa đào tạo Chứng chỉ An toàn lao động nhóm 3

Khi tham gia khóa đào tạo Chứng chỉ An toàn lao động nhóm 3 các học viên sẽ thu được những lợi ích sau:

– Tham gia huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

– Đội ngũ giảng viên kinh nghiệm cung cấp tài liệu huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 theo đúng quy chuẩn.

– Đào tạo lý thuyết đi đôi với thực hành để học viên có thể thành thạo những kỹ năng cơ bản về an toàn lao động nhóm 3.

NHÓM TUYỂN SINH TSGX - TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - TỪ XA - CHÍNH QUY

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng GD: 233C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0383 098 339 (zalo) - 0764 751 030 (zalo)

– Hỗ trợ tư vấn an toàn vệ sinh lao động các nhóm.

– Cung cấp sổ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động theo đúng quy định.

– Sau khóa đào tạo, học viên được cấp chứng chỉ an toàn lao động theo đúng quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Chứng chỉ An toàn lao động nhóm 3

 

 

3. Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

Các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động gồm 17 danh mục được quy định cụ thể tại Luật an toàn vệ sinh lao động và Nghị định 44/2016/NĐ-CP.  Trong đó có một số lĩnh vực, ngành nghề phổ biến như: an toàn hóa chất, điện, xây dựng, vận hành thiết bị chịu lực, thiết bị nâng, vệ sinh công nghiệp, phá dỡ công trình,…

 

Trên đây là toàn bộ thông tin về Chứng chỉ An toàn lao động nhóm 3. Hiện nay, có nhiều cơ sở đào tạo loại chứng chỉ này, tuy nhiên để đảm bảo chất lượng, học viên cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn địa chỉ đào tạo uy tín và có đủ điều kiện về năng lực, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động.