Nhóm GX gồm những trường nào

Nhóm GX được thành lập năm 2016 bao gồm 12 trường đại học lớn của Hà Nội gồm ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Xây dựng, ĐH Thủy lợi, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Mỏ Địa chất, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Công nghệ Giao …