Nhóm GX

Nhóm GX gồm 14 trường đại học hàng đầu như Bách khoa, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng, Ngoại thương, Thủy lợi, Giao thông vận tải, Mỏ Địa chất...

Mục đích

Nhóm GX có phương thức xét tuyển khắc phục hiện tượng ” trúng tuyển ảo ” ảnh hưởng đến quá trình tuyển sinh

Nguyên tắc

Nhóm GX hoạt động dựa trên nguyên tắc chung, công khai xét tuyển đảm bảo công bằng cho mọi thí sinh